Edictes

Exercici: 2024 Bop: 141-0 Edicte: 6395 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'expedient 2/2024 de modificació de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5141 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3940 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 17-0 Edicte: 458 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11373 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de béns, instal·lacions i equipaments municipals
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11047 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de béns, instal·lacions i equipaments municipals de Fontanilles
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11010 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10496 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10105 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 9093 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal referida a la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de béns, instal·lacions i equipaments municipals de Fontanilles