Història

Hi ha constància d’un assentament romà al voltant de Llavià. Fontanilles ja és documentat l’any 965.

El lloc de Llabià és documentat des de l’any 1046 i en el segle XII hi ha notícia d’un llinatge de cognom Llabià.